CENTRALE EXAMENS

 

NIEUW EXAMENPROGRAMMA

In onderstaande tabel zijn examens van het nieuwe examenprogramma (HAVO vanaf 2012 en VWO vanaf 2014) doorgelinkt. Voor HAVO betreft het 16 reguliere examens en voor VWO 3 pilotexamens en 12 reguliere examens.

De opgaven en het correctievoorschrift van het pilotexamen VWO 2013-II zijn niet op internet beschikbaar gesteld.

 

HAVO: tijdvak 1 en 2

jaar

VWO: tijdvak 1 en 2

Opgaven 1

Bijlage 1

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bijlage 2

Correctievoorschrift 2

2012

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Uitwerkbijlage 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bijlage 2

Correctievoorschrift 2

2013

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje 1

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2014

Opgaven 1

Bijlage 1

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2015

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2016

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2017

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2018

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2019

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

Geen CE afgenomen

2020

Geen CE afgenomen

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

 

Opgaven 3

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 3

2021

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

 

 

Opgaven 3

Correctievoorschrift 3

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

 

Opgaven 3

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 3

2022

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

 

 

Opgaven 3

Correctievoorschrift 3

Opgaven 1

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 1

 

Opgaven 2

Bronnenboekje

Correctievoorschrift 2

2023

Opgaven 1

Correctievoorschrift 1

 

 

Opgaven 2

Correctievoorschrift 2

 

 

 

 Startpagina