LWEO-KEUZELESBRIEVEN

In onderstaande tabel zijn de rubrieknummers van de notities gekoppeld aan de LWEO-keuzelesbrieven. 
Uiteraard kunnen op andere scholen andere keuzeonderwerpen worden behandeld.

SE-KEUZELESBRIEVEN HAVO

   CRISIS  H1       var01
 H2       pro01, gel01, gel05
 H3       -

   CONJUNCTUUR

 H1       nat05
 H2       nat08, nat04
 H3       -
 H4       arb04

SE-KEUZELESBRIEVEN VWO

   ARBEID

 H1       arb01
 H2       arb02, arb03
 H3       ink07, pro01, var04, nat05
 H4       ink01, ink02, ink06, ink08,
pro05_h, var06, pdf01
 H5       arb04
 H6       pdf04_arb     (H6 is een aan de lesbrief Arbeid toegevoegd hoofdstuk!)

   MONETAIRE  ZAKEN

 H1       gel01
 H2       gel05
 H3       gel02, gel03
 H4       gel06, pdf21
 H5       ban03, ban04
, ban05, pdf09

 

 Startpagina