VOORWOORD

STARTPAGINA VOORWOORD NOTITIES BEGRIPPEN TWEEDE FASE

 

 

In een leeg hoofd is plaats voor veel kennis.

Deze site bestaat vakinhoudelijk uit twee delen: (1) basisnotities en (2) notities met extra informatie.
De basisnotities zijn ingedeeld in 12 ‘traditionele’ rubrieken.
In de basisnotities worden tal van elementaire economische begrippen in onderlinge samenhang behandeld. 
In de notities met extra informatie komen de begrippen aan bod die in het nieuwe examenprogramma zijn geďntroduceerd (HAVO vanaf 2012 en VWO vanaf 2014).
Uitermate belangrijk dus bij de voorbereiding op het Centraal Examen!
In de lijst met begrippen zijn de belangrijke begrippen uit alle notities vermeld, geordend per rubriek.
De informatie onder Tweede Fase bestaat uit de eerder genoemde notities met extra informatie, examenlinks en een aantal sites ter ondersteuning van het vak economie.

Op deze site is nagenoeg de complete examenstof voor het vak economie ‘in een notendop’ samengevat.
De site is bedoeld voor VWO-leerlingen, maar geďnteresseerde HAVO-leerlingen die voor hen relevante zaken willen nalezen, kunnen er ook (meer dan) genoeg van hun gading vinden.
Enkele notities zijn niet verplicht voor het Centraal Examen en kunnen dus worden beschouwd als 'voor de liefhebber':
-  Wetten van Gossen (con01)
-  Geldhoeveelheid: omvang en samenstelling (gel03)
-  Grenzen aan de geldschepping (gel04)
-  Binnenlands inkomen en nationaal inkomen (nat01)

De site is inmiddels aangepast aan het nieuwe examenprogramma VWO 2023.
Het betreft o.a. een aantal (relatief) kleine aanpassingen die ik hier verder niet benoem.
De belangrijkste verschillen tussen het huidige en nieuwe examenprogramma zijn hieronder vermeld:
▪  Notities die wel  voor het huidige CE (t/m 2022) verplicht zijn, maar niet voor het nieuwe CE (vanaf 2023):
   -  Balans en Resultatenrekening (pro12)
   -  Verkeersvergelijking van Fisher (gel07)
   -  Macro-vraag en macro-aanbod (nat09)
▪  Notities die niet voor het huidige CE (t/m 2022) verplicht zijn, maar wel voor het nieuwe CE (vanaf 2023):
   -  Productiefunctie (pdf16)
   -  IS-MB-GA-model (pdf21)

De site is ook uitgegeven in boekvorm. Prettig voor de leerlingen die beter lezen, leren en begrijpen 'van papier' dan 'van een scherm'.
In het boek zijn tal van (examen)opgaven opgenomen.
Het boek kan bij de voorbereiding op SchoolExamens en Centraal Examen naast iedere gangbare economie­methode worden gebruikt als samenvatting en naslagwerk.

Voor meer informatie over het boek 'ECONOMIEHULP SE & CE', ga naar:

http://www.boekenbestellen.nl/boek/economiehulp


Reacties die de inhoudelijke kwaliteit van deze website ten goede komen worden op prijs gesteld.

Mijn email-adres is: fjreedijk@hotmail.com

 

 Startpagina