VOORWOORD

STARTPAGINA VOORWOORD NOTITIES BEGRIPPEN TWEEDE FASE

 

 

In een leeg hoofd is plaats voor veel kennis.

Deze site is gemaakt voor de economie-leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum te Purmerend.
Het is evenwel goed denkbaar dat ook anderen hier bruikbare informatie aantreffen voor wat betreft  het vak economie.

De site bestaat vakinhoudeilijk uit twee delen: (1) basisnotities en (2) notities met extra informatie.
De basisnotities zijn ingedeeld in 12 ‘traditionele’ rubrieken.
In de basisnotities worden tal van elementaire economische begrippen in onderlinge samenhang behandeld. 
In de notities met extra informatie komen de begrippen aan bod die in het nieuwe examenprogramma zijn geďntroduceerd (HAVO vanaf 2012 en VWO vanaf 2014).
Uitermate belangrijk dus bij de voorbereiding op het Centraal Examen!

In de lijst met begrippen zijn de belangrijke begrippen uit alle notities vermeld, geordend per rubriek.
De informatie onder Tweede Fase bestaat uit de eerder genoemde notities met extra informatie, examenlinks en een aantal sites ter ondersteuning van het vak economie.

Op het Jan van Egmond Lyceum worden de lesbrieven van de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs gebruikt.
De eindexamens economie bestaan uit een centraal examen (CE) en een schoolexamen (SE).
In onderstaande tabellen voor HAVO en VWO zijn de rubrieknummers van de notities gekoppeld aan de LWEO-lesbrieven die voor het CE bestudeerd moeten worden.
Voor de betekenis van de rubrieknummers kan de inhoudsopgave van de afzonderlijke notities worden geraadpleegd.
In het SE moeten (ook) twee keuzeonderwerpen aan bod komen. De LWEO heeft voor HAVO en VWO aparte keuzelesbrieven uitgebracht.
Klik hier voor de notities bij de keuzelesbrieven die voor de leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum van toepassing zijn.

CE-LESBRIEVEN HAVO (examenprogramma vanaf 2012 & aanpassingen t/m 2017)

  JONG&OUD

 H1       pdf08_1
 H2       -
 H3       ink02, ban03
 H4       ink04
 
H5       pro05_h, pro12
 H6       pdf12_1, pdf12_2, ove09_1
 H7       gel06, ink08
 H8       ove09_2, ban02
 H9       pdf10

  VERDIENEN en UITGEVEN

 H1       pro05_h, (nat01), nat02, ink03, gel06, ink05, ink06, ink08
 H2       nat06 , nat07
 H3       nat03
 H4       nat03, nat04, nat05, arb04, gel08, nat09

    EUROPA  H1       bui01, pdf13
 H2       pdf08_1
 H3       bui05, nat05
 H4       bui02, bui03, mod08
 H5       mod06, mod09

   VERVOER

 H1       -
 H2       pro06_h, pro08_h, pdf03
 H3       pdf12_1
 H4       con02, pro10, goe02, pdf04
 H5      
arb01, arb02, arb03, ink01, pdf04_arb
 H6       pdf11, con03, con04, con06, con07

   MARKT en OVERHEID

 H1       goe01, goe02, goe04, pdf03, pro06_h, pro08_h
 H2       goe05_h
 H3       goe06, goe07
 H4       goe03_h,
ink01, pdf01
 H5       pdf01, ove07, pdf11
 H6       var04
 H7       pro04

CE-LESBRIEVEN VWO (examenprogramma vanaf 2014 & aanpassingen t/m 2017)

   LEVENSLOOP

 H1       var01, pdf08_1, pdf19, pdf20  
 H2       ink04, pdf19
 H3       pdf12_01, pdf12_2, ove09_1, pdf23
 
H4       ink08, ink03, ove08
 
H5       -
 H6       ove09_2, pdf21
 H7       pdf10

   VRAAG en AANBOD

 H1       -
 H2       con02, con03, con04, con06, con07
 H3      
pro02, pro06, pro07, pro08, pdf03,
var04
 H4      
pro04, pro10, pro11, pro12
 H5       goe02
 H6       arb01,
ban01, pdf21

   MARKTGEDRAG

 H1       goe01, goe02, goe04, goe08, pdf06, pdf07, arb01
 H2       goe05, pdf08 
 H3       goe06
 H4       goe07, pdf08

   MOBILITEIT

 H1       var01, gel01
 H2       pdf04
 H3       goe03, pdf05, pdf06
 H4       -
 H5       ove07, pdf11
 H6       pdf23

   ECONOMISCHE CRISIS

 H1       ban01, ban02, ban03, ban04, gel05, gel06, nat04, nat05, nat08
 H2       pro02, pro05, nat01, nat02, nat06, nat07, ove07, var01, var03
 H3       
arb01, arb02, arb03, arb04, ink05, ink06, nat03, nat04, nat05
 H4       ove04, ove05, nat05, pdf_mod02
 H5       gel01, gel07, gel08, ban05, pdf09
 H6       nat09
 H7       pdf22

   WERELDECONOMIE

 H1       bui06, nat02
 H2       bui01, bui04, pro03, pdf04, pdf13, pdf14
 H3       bui05, pdf05
 H4       bui02, bui03, pdf16
 H5       arb05

 

Reacties die de inhoudelijke kwaliteit van deze website ten goede komen worden op prijs gesteld.

Mijn email-adres is: fjreedijk@hotmail.com

 

 Startpagina