ECONOMIE IN EEN NOTENDOP

STARTPAGINA VOORWOORD NOTITIES BEGRIPPEN TWEEDE FASE

 

 

DE SITE IS ER NU OOK IN BOEKVORM

Het boek is juist nu heel bruikbaar voor al die andere leerlingen
met een corona-achterstand. (Jij niet natuurlijk!)

Het boek kan bij de voorbereiding op SE en CE
naast iedere gangbare economiemethode
worden gebruikt als samenvatting en naslagwerk.

Naast de notities van de site zijn er in het boek
ook ca 60 opgaven met uitwerkingen opgenomen,
waarvan 40 examenopgaven en 20 voorbeeldopgaven.

Omdat er in het examenjaar ook ruimte moet zijn voor de lach, 
zijn er ruim 40 'leerstof-gerelateerde' cartoons toegevoegd. 

Prijs 17,50 (exclusief 1,95 verzendkosten)

Voor meer informatie en/of eventueel bestellen, ga naar:

http://www.boekenbestellen.nl/boek/economiehulp

SUCCES TOEGEWENST BIJ DE VOORBEREIDING OP SE & CE

De inhoud van deze website is intellectueel eigendom van de auteur.
Dit auteursrecht geldt voor commercieel gebruik.
Gebruik voor persoonlijke doeleinden is uiteraard toegestaan.
Het gebruik van deze website geschiedt volledig voor eigen risico.
De auteur is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
De inhoud van deze website is voor het laatst herzien op 15-05-2020.

Drs. F.J. Reedijk
oud-docent economie